Flag of Wales / Baner Cymru

Railway Stations in Wales

Names in English and Welsh

Gorsafoedd Rheilffordd yng Nghymru

Enwau yn Saesneg a Chymraeg

Click column head to sort / Cliciwch pen colofn i ddatrys

Back to Top / Dychwelwch i’r Uchder
Railways Home / Cartref Rheilffyrdd
Railways of the World / Rheilffyrdd y Byd
Railways in the UK / Rheilffyrdd yn y Deyrnas Unedig
Railway Station Names / Enwau Gorsafoedd Rheilffordd
Glyn Williams’ Home / Cartref Glyn Williams

© 2005-2017 Glyn Williams
Flag image / llun y faner © Mello Luchtenberg Vexilla Mundi

HTML 5